Scurt istoric.

Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” s-a constituit la 15 septembrie 1993.
La 18 mai 1998 i se conferă numele ilustrului pedagog Onisifor Ghibu.
În iunie 1998 în liceu se susţine primul bacalaureat.

Liceul are următoarele promoţii de BAC:

Iunie 1997 Iunie 1998 Iunie 1999 Iunie 2000 Iunie 2001 Iunie 2002
11 absolvenţi 92 absolvenţi 110 absolvenţi 111 absolvenţi 107 absolvenţi 90 absolvenţi
Iunie 2003 Iunie 2004 Iunie 2005 Iunie 2006 Iunie 2007 Iunie 2008
89 absolvenţi 156 absolvenţi 165 absolvenţi 138 absolvenţi 155 absolvenţi 152 absolvenţi
2009 2010 2011
149 absolvenţi 105 absolvenţi 99 absolvenţi

Până în prezent au absolvit Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” – 1729 elevi. În februarie-martie 1998 liceul este controlat şi evaluat de către inspecţia M E.Raportul de evaluare a instituţiei este publicat în Buletinul învăţămîntului din 1998. În mai 2003 liceul este evaluat de comisia de acreditare a ME. Certificat de acreditare seria AP NR.000002 din 21 octombrie 2003.

Şedinţe de lucrul ale echipei manageriale

Echipa managerial a liceului se caracterizează prin:

 • Competenţă;
 • Profesionalism;
 • Spirit de echipă;
 • Responsabilitate;
 • Consens în luarea deciziilor;
 • Exigenţă şi obiectivitate;
 • Deschidere pentru colaborare şi consiliere managerială;

Pagini relevante:

 1. Schimb de experienţă şi vizite la liceele: ,,M.Eminescu”(Bucureşti), ,,C.Negruzzi” (Iaşi), liceul teoretic din Moineşti (Bacău).
 2. Plecarea unui grup de elevi în 1995 la liceul Evans, or.Orlando, Florida, SUA.
 3. Primirea unui grup de elevi de la liceul din Orlando în martie 1996.
 4. Stagii de formare continuă a unei echipe de profesori la Centrul Educaţional din Iaşi: octombrie 1999, octombrie 2000.
 5. Aniversarea a cinci ani de activitate cu invitaţi de onoare: C.Ghibu, ambasadorul României la Chişinău, scriitori din Republica Modova, reprezentanţi ai administraţiei publice locale.
 6. Întîlnirea eminentului lingvist român E.Coşeriu cu elevii şi profesorii liceului.
 7. Celebrarea anuală a zilelor Onisifor Ghibu.