Viziune: Liceul Teoretic,,Onisifor Ghibu” este o scoală a comunitătii care îsi propune să formeze tineri responsabili,competenti,capabili să se realizeze social si profesional într-o societate democratică

Misiune:
Realizarea educatiei de calitate prin formarea de competente si atitudini.
Crearea unei ambiante de libertate si responsabilitate spirituală pentru profesori şi elevi.
Valori:
Atitudine proactivă;
Responsabilitate socială;
Scoală a comunitătii.
Atitudini:
dorinţă de schimbare;
identitate naţională;
diversitate.

GÎNDURI FRUMOASE DESPRE ŞCOALĂ

,, Scopul libertăţii nu este confortul şi lipsa grijilor, ci evoluţia destinului nostru prin responsabilitate." 
,,Educaţia este mai presus de orice operă de eroism”

Esenţa liceului nostru cuprinde şi asociază cunoaşterea cu acţiunea, învăţarea cu rezolvarea, înţeligenţa cu creativitatea. În aşa fel indentitatea liceului presupune o varietate inepuizabilă de activităţi, procese, obiective care au scopul să formeze personalităţi active, libere şi responsabile.

Consider că şcolile sunt comunităţi de creaţie şi de învăţare şi nu instituţii care prestează servicii educaţionale. Din acest punct de vedere, se identifică o serie de calităţi morale pe care dascălii de azi trebuie să leposede:
 • Erudiţie
 • Toleranţă
 • Spontanietate
 • Originalitate
 • Deschidere

Prin acţiunile noastre pe parcursul a 20 de ani încercăm să demonstrăm comunităţii că ne dorim să fim profunzi, să evităm superficialitatea, să fim liberi şi responsabili în gîndire şi acţiune. Propria noastră experienţă de activitate se axează pe ideea că depunem eforturi practice menite să convingă societatea că suntem o şcoală a comunităţii. Avem puterea interioară de a fi responsabili în gînd şi în faptă, de a fi consecvenţi, de a merge mai departe, chiar dacă întîmpinăm dificultăţi. Avem libertatea lăuntrică de a demonstra că ne cunoaştem propria valoare şi purtăm întotdeuna respect faţă de oameni.

Suntem deschişi oportunităţilor pe care le rezervă viitorul, iar în această lume dominată de diversitate, liceul promovează crearea unui mediu de studiu sigur, stabil şi responsabil.

Onisifor Ghibu | Date istorice.

Liceul Teoretic a fost fondat în anul 1993 la 15 septembrie. A fost primul liceu deschis la Orhei după 1945. Prima promoţie de bacalaureat a fost în anul 1998. Liceul are 1630 de absolvenţi,deţinători de diplome de bacalaureat. Liceul înmatriculează elevi în clasele gimnaziale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice şi în clasele liceale,profil umanist şi real.

În anul de studii 2012-2013 clasele a X-a vor beneficia de cursuri de calculatoare,informatică şi programare.Cursurile se vor finaliza în clasa a XII cu obţinerea certificatului de studii în domeniul respectiv şi certificarea specialităţii de operator de calculatoare.

  Resursele materiale ale liceului:
 • Două blocuri de studii;
 • 15 săli de clasă;
 • 2 laboratoare de informatică;
 • O sală cu platforma AEL;
 • Laboratoare de fizică, chimie, biologie,un cabinet de limbi străine, un cabinet de geografie, o bibliotecă, o sală de festivităţi, o sală de sport, o sală de forţă.
  Echipament tehnic:
 • 63 de calculatoare conectate la Internet;
 • 8 televizoare;
 • 3 centre muzicale;
 • 10 imprimante;
 • Aparate de sonorizare.
 • 2 aparate Xerox;
 • 2 scanere;
 • 2 tablă interactivă;
 • 3 leptopuri;
 • 6 proiectoare;
 • 5 DVD -uri;
 • 5 casetofoane
Cultura organizaţională a liceului se referă la tradiţii,ritualuri,ceremonii. Cea mai mare festivitate a liceului este ceremonia de sărbătorire a Zilelor Onisifor Ghibu care are loc la sfîrşitul lunii mai a fiecărui an. Echipa de elevi şi profesori invită absolvenţii claselor a IX la studii la Liceul Teoretic,,Onisifor Ghibu”!