Cotruta Lada

Psihologia

Nascuta la 8 februarie 1970 in orasul Orhei RM, in familia de muncitori. 1977-1987 studii la scoala moldo-rusa "Luceafarul", satul Pelivan, raionul Orhei.

1993-1997 lucrez in calitate de educator la gradinita ?211 or. Chisinau. Absolventa a Universitatii Pedagogice de Stat �Ion Creanga", facultatea "Psihologie si psihopedagogie speciala" specialitatea "Psihologie si logopedie". Am participat la cursuri de formare la Centrul de Tehnologii Informationale si Comunicatii in Educatie. In prezent absolvesc facultatea "Informatica si tehnologii informationale in educatie" la UPS "Ion Creanga" or. Chi?in?u.
Jioara Maria

Geografia

Jioara Mariana � profesor de geografie, grad didactic superior, formator national.
Absolventa (1996) a Universitatii "Alexandru Ion Cuza", Iasi, facultatea de geografie-geologie, specialitatea � geografie. In anul 1996 incepe activitatea de profesoara de geografie la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Orhei din anul 2007 � responsabil de disciplina de geografie la Direc?ia Generala Invatamint Tineret si Sport Orhei.

  Activitatea metodica:
 • Anul de studiu 2010-2011 coautorul manualului de Geografia continentelor si bazinelor oceanice
 • Anul de studiu 2010-2011 coautorul ghidului pentru profesori clasa a VI-a
 • Anul de studiu 2010-2011 coautorul caietului pentru elevi la Geografia continentelor si bazinelor oceanice
 • Anul de studiu 2009-2010 coautorul Programei pentru examenul de BAC la geografie, sesiunea 2010
  Membrul comisiilor:
 • Anul de studiu 2011-2012 membrul comisiei de elaborare a itemilor pentru olimpiada republicana
 • Anul de studiu 2010-2011 membrul comisiei de elaborare a itemilor pentru olimpiada republicana
 • Mai 2011 membru a comisiei de atestare a cadrelor didactice la nivel republican
 • Anul de studiu 2009-2010 membrul comisiei de elaborare a itemilor pentru examenele de BAC
 • Mai 2009 membru a comisiei de atestare a cadrelor didactice la nivel republican
 • Anul de studiu 2008-2009 membrul comisiei de elaborare a itemilor pentru examenele gimnaziale ?i BAC
 • Anul de studiu 2008-2009 presedintele comisiei raionale de examinare, treapta gimnaziala
 • Anul de studiu 2007-2008 membrul comisiei de elaborare a itemilor pentru examenele gimnaziale ?i BAC
 • Anul de studiu 2007-2008 presedintele comisiei raionale de examinare, treapta gimnaziala
 • Decembrie 2008 ca formator la nivel raional "Curriculum la decizia ?colii"
 • Martie 2007 ca formator na?ional la Donduseni cu tema: "Educatia de calitate in mediul rural� Pro Didactica
  Recenzent:
 1. Atlasul de clasa a XII-a, anul 2011
 2. Standartele educa?ionale, anul 2011
 3. Harta turistic? a Republicii Moldova, anul 2011
 4. Harta drumurilor Republicii Moldova, anul 2011
 5. Harta drumurilor Republicii Moldova, Ucraina, Romania, anul 2011
 6. Harta automobilistului, anul 2011
 7. Balti Plan- schema, anul 2011
 8. Harta orasului Chisinau, anul 2011
 9. Atlasul scolar pentru clasa a V-a, editura Iulian, 2009
 10. Atlasul scolar pentru clasa a V-IX -a, editura Iulian, 2009
 11. Atlasul scolar pentru clasa a VI-VII-a, editura Iulian, 2009
 12. Atlasul scolar pentru clasa a VIII-IX-a, editura Iulian, 2009
 13. Atlasul scolar pentru clasa a XI-a, editura Iulian, 2009
 14. Atlasul scolar pentru clasa a V-XI-a, editura Iulian, 2009
 15. Harta contur, clasa a V-a, editura Iulian, 2009
 16. Harta contur, clasa a VI-a, editura Iulian, 2009
 17. Harta contur, clasa a VII-a, editura Iulian, 2009
 18. Harta contur, clasa a VIII-IX-a, editura Iulian, 2009
 19. Harta contur, clasa a XI-a, editura Iulian, 2009
 20. Caietul elevului pentru clasa a X-a, autor Iatco Parascovia, anul 2008