Railean Lilia

Biologia
Lilia Raileanu - profesora de biologie, grad didactic doi.

Dumnezeu mi-a dat darul de a invata si-l folosesc de 21 de ani iradiind tinerei generatii deprinderi de viata. Dar ca sa poti invata trebiue sa si inveti.

Am invatat din scoala vietii, ca dureaza ani ca sa-ti cistigi increderea, ca nu este de ajuns sa fii iertat, ci sa si ierti, ca nu trebuie sa te compari cu ceea ce pot altii mai bine, ci cu ceea ce poti tu sa faci; c? e greu sa trasezi o linie intre a fi amabil, a nu rani oamenii si a-ti sustine parerile; ca oricum ai taia, orice lucru are doua fete.

Via?a este cea mai buna scoala si cunostintele dobindite le transmit discipolilor ca sa poata sa-si traiasca viata fara remuscari si pareri de rau pentru anii petrecuti fara rost.
Sova Vladimir

Fizica
Sova Vladimir - Profesor de fizica si matematica din 1972.

Are in spate 4 promotii, 40000 lectii, 80000 sunete.

Daca as incepe din nou, as combina fizica cu poezia, dar...Stratan Pavel

Fizica

Pavel Stratan - Nascut la 31.03.1949, s.Niscani, r-nul Calarasi. In 1966 a absolvit scoala medie nr.2 din or.Calarasi. Studii superioare la Universitatea Pedagogica din or.Tiraspol, a.1971.

In anii 1971-94 lucreaza in scoala medie din Step-Soci, scoala Profesional-Tehnica din Orhei si scoala medie nr.2 din Orhei ca professor de fizica.

La Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" lucreaza din a.1993 (de la fondarea acestuia, in primul an prin cumul). Este profesor de fizica cu gradul didactic I (din a.2002).

Cu stagii de formare in "Didactica fizicii", "Tehnologii didactice in realizarea curriculumului modernizat ", " Evaluarea in cadrul lectiei de fizica", "Manualul Scolar din perspectiva invatamintului formativ", "Utilizarea computerului in cadrul activitatilor didactice" la Universitatea de Stat din Moldova (mai 2000, iunie 2002, iunie 2007), scoala de vara Info-Fizica , Constanta , Romania (august 2004), Pro Didactica (a.2002), Institutul de Stat de Instruire Continua (sept, decem. 2008), Centrul de Tehnologii Informationale ( a.2007, a.2011). Fiind un profesionist, a indeplinit activitati de indrumare si formare . Membru al comisiei republicane de evaluare a manualelor la fizica in anii 2004-2011. Formator local la specialitatea: Profesor de Fizica din a.2002. Respecta sarcinile si atributiile din fisa postului. In a.2011 a fost distins cu Diploma Ministerului Educatiei.

Atitudini si comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, initiativa, rigoare, perseverenta, confidentialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, tact, loialitate.
Alte competente si interese ale prof. P.Stratan: scoala de sah, desenul liniar si automobilul, sportul si apicultura.Marandiuc Eugenia

Matematica

Marandiuc Eugenia - Profesoara de matematica, grad didactic superior, seful catedrei "Matematica si Stiinte" Dirigintele clasei a X-a C, profil real

Nascuta la 06.01.1953, s. Bravicea, r. Calarasi, unde urmeza scoala primara, apoi scoala de culturs generala, avindu-l ca profesor de matematica pe Gherman Anton Serafimovici, care mi-a insuflat dragostea si pasiunea pentru matematica, ca apoi in 1974 dupa absolvirea Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, specialitatea de matematica, sa incep cariera pe tarimul pedagogic care continuu pina in prezent.

Ca tin?r specialist am fost onorata cu mai multe functii dec?t ca profesor. Secretar al organizatiei comsomoliste din 1974 pina in 1980; moderatorul cercului de dans (grupa mare, grupa mica).

Din 1980 pina in 1982, in legatura cu schimbarea locului de trai, sint numit? inspector superior pe cadre, Sectia Raionala de Invatamint Orhei.

Din 1983 pina in 1994 �profesor de matematica la scoala nr. 2, or. Orhei. Din 1994, prin transfer, pina �n prezent - profesoara de matematica, Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Orhei, unde sfera de interese si ocupatii devine mai larga.

Moderatorul
,,Asocia?iei Tinerilor Matematicieni'' din 2000.
,,Scolii Olimpicilor'' din 2006
Seful catedrei
,,Educatie'' din 2002 pina in 2008
,,Matematica si stiinte,, din 2008-2012
Publicatii. Articole

Sugestii pentru activitatile extrascolare la matematica. Revista �Univers Pedagogic�. Lectie educativa: "Familia: valori si dimensiuni culturale". Revista �Univers Pedagogic�. Decada matematicii in Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu�, ziarul �Plaiul Orheian".

Lucr?ri metodice

Proiectarea didactica prin prisma curriculara. Metodologia didactica prin actiunea practica in instruirea matematica.

 • Distinctii, diplome
 • Pedagogul anului � 2007, Premiul III (Concurs raional)
 • DGITS. Pentru munca indelungat? si prodigioasa in domeniul invatamintului, contributie personala la perfectionarea procesului instructiv-educativ.
 • Directia Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" pentru inalt profesionalism, spirit creativ, implicare creativa �n formarea personalitatii elevilor.(Seminarul raional cu profesorii de matematica din licee).
 • Directia Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" Clasei a XI-a E (R).Pentru participare activa si implicare creativa in activitatea Seminarului raional cu profesorii de matematica din licee.
 • Gradul didactic I din 2002
 • Grad didactic superior din 2007
 • Stagiul pedagogic 37 de ani.
Trasaturi de caracter - sunt receptiva la nou, punctuala si constienta, responsabila, detest minciuna, lasitatea.Bogus Alexandru

Matematica

Moto:

Singura autoritate pe care constiinta individuala nu si-o pune niciodata
sau aproape niciodata la �ndoiala e autoritatea morala.
Capacitatea de a distinge intre bine si rau, intre viciu si virtute, 
dreptate si nedreptate pare...

Bogus Alexandru - Profesor de matematica, nascut la 21 septembrie 1950, s.Susleni, judetul Orhei

Studii:
Institutul Pedagogic din Tiraspol, 1972, profesor de fizica si matematica, gradul didactic I in 1997, confirmat in anii: 2002, 2007, ultimele cursuri de perfectionare Chisinau, noiembrie 2011.

Activitate profesionala (locuri de munca, functii, perioade):

 • Profesor de fizica si matematica, c.Donici, Orhei, 1972-1973.
 • Serviciul militar �n RDG, 1973-1974.
 • Educator, profesor de fizica si matematica la scoala Internat din Orhei, 1974-1975
 • Profesor de fizica si matematica , scoala serala din Orhei, 1975 � 1984.
 • Profesor de fizica si matematica , soala medie nr. 3 din Orhei, 1984 � 1994.
 • Profesor de matematica, Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", 1994 - 2012
Interese personale, trasaturi de caracter: Muzica clasica, Literatura istorica, Literatura de matematica si fizica. Corectitudine, obiectivitate, intoleranta fata de lacomie.