Avize si Noutati Mai multa informatie
Pe data de 16-18-22 Mai vor avea loc tezele semestriale. Orarul tezelor semestriale din sesiunea de vara a anului scolar 2011-2012 a fosta deja aprobat de catre Directia Liceului. Din cauza unui volum mare de informatie va rugam sa
La 17 martie se vor desfăşura adunările generale ale părinţilor claselor a XII, clasei a IX. Se va analiza Metodologia de susţinere a examenelor în sesiunea iunie 2012. Sarcini de lucru pentru diriginţi: Se prezintă proiectul de desfăşurare a adunărilor pe clase!
Pe data de 27 Aprilie in timpul lectii a cincea se vor desfasura simularea atacului de gaze chimice. Directia liceului roaga toti elevii sa se ateseze serios situatie şi să indeplineasca instructiunile.
La 06 martie, Consiliul Profesoral va avea loc conform proiectăriii cu modificările anuntate. Sarcini de lucru: Profesoara de biologie prezintă portofoliul digital individul şi statistica educaţională comparativă.
Elevii care trebuie să-şi facă prima dată buletin de identitate, acesta este fără plată. Sediul de eliberare a buletinelor este pe strada ,,Mihai Eminescu'' vis a vis de magazinul ,,FAGUR''. Data de prezentare la sediul de eliberare a actelor pentru elevii din liceele din Orhei este 21 Aprilie !!!
La 27 decembrie, în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral, direcţia liceului va prezenta Rapoartul de activitate pe anul şcolar 2010-2011. Profesorii să acceseze Banca de date pentru a face cunoştinţă cu Rapoartul. Sarcini de lucru pentru profesori: Pînă la 16.02 cadrele didactice sunt rugate să -şi revadă textele rapoartelor de autoevaluare pe primul semestru în conformitate cu planul propus.
La 28 noiembrie în cadrul consiliului profesoral, profesorii au următoarele sarcini de lucru: diriginţii prezintă analiza colectivelor claselor a X-a; psihologul prezintă analiza psihologică a claselor a X-a; profesorii de l.română, l.străină, matematică prezintă tabelul comparativ al performanţelor elevilor.
La 21 noiembrie 2011 la şedinţa Consiliului de Administraţie sarcina de lucru a diriginţilor claselor a V, VII este să prezintă analiza colectivului clasei (conform algoritmului). Nota bene! Profesorii care au ore în clasele a V, VII trebuie să prezinte tabelul comparativ al performanţelor elevilor. Să se respecte algoritumul.
La 03 octombrie 2011 va avea loc şedinţa CA. Profesorii să acceseze Baza de date în vederea documentării cu analiza proiectării calandaristice conform curricula modernizate. Sarcină de lucru: Profesorii prezintă analiza proiectării la disciplina predată conform algoritmului transmis pe email-uri.